Polityka prywatności

Ustalenia wstępne

Korzystając z ciechan.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzasz się z nimi, prosimy o niekorzystanie z serwisu ciechan.pl.
Ciechan.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta ciechan.pl oraz subskrybenta czasopism należących do ciechan.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie sklepu. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: ciechan.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów swoich serwisów i czasopism.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z ciechan.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówień produktów i usług lub subskrypcji czasopism. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi złożenie zamówienia na produkty lub czasopisma.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do ciechan.pll wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi czasopismo. Imię pozwala ciechan.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie produktów

Zamawianie produktów oferowanych przez ciechan.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką (*).

Dane dotyczące płatności

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje serwis PayU.pl. Serwis PayU.pl jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze ..... znajdują się na bezpiecznym serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. Ciechan.pl nie ma dostępu do tych danych.

Niezapowiedziane Wiadomości

Ciechan.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości ciechan.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jej serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów ciechan.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.


Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary ciechan.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Monitorowanie strony

Ruch na stronie ciechan.pl jest monitorowany poprzez sprawdzone aplikacje. Mamy wgląd w to gdzie na stronie ciechan.pl znajduje się odwiedzający ale nie mamy wglądu w jego prywatne dane.

Szanowni Państwo,

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Dlatego przekazujemy Państwu informacje jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

·         Administrator Danych

·         Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych

·         Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

·         Odbiorcy danych

·         Czas przechowywania danych

·         Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych

·         Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest firma CIECHAN-IMPEX MARIOLA ZIELIŃSKA z siedzibą przy ul. Klinkierowej 10/48, 02-237 Warszawa (zwana dalej CIECHAN-IMPEX). 

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel jeśli występuje.

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją.

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Rozpatrywania skarg i reklamacji.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez CIECHAN-IMPEX jedynie na podstawie posiadanych zgód.

Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez CIECHAN-IMPEX obowiązków wynikających z przepisów prawa)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

  • pomiotom prowadzącym działalność magazynową i kurierską
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie w tym na potrzeby biura księgowego.

Czas przechowywania danych

Jako administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności.

Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

Czas przechowywania danych

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dokumenty związane z rękojmią

Dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Dane dla celów marketingowych

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

- W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu CIECHAN-IMPEX – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Przez okres 3 lat celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z CIECHAN-IMPEX. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

smoothies-zd-odok-aktualnosci

Newsletter

QR Code

Zeskanuj kod telefonem. Kontynuj przeglądanie gdzie tylko chcesz!

Współpracujemy z:

apro akademia1 ballantines logo black tudor java-coffee-logo Primulatorlogo empik-logo2 blendtec